Produktion & cirkularitet

Dansk produktion, lavt klima-aftryk

Et skridt mod en fremtid med cirkularitet

Det er afgørende for os hos Dragør Circular Skincare at holde udledningen af CO2 nede gennem hele vores produktion.

Derfor er alle vores produkter produceret i Danmark i tæt samarbejde med vores leverandør. På den måde sikre vi høj kvalitet, ensartethed og produktion som primært anvender grøn energi. Med produktion i Danmark kan vi også holde transporten af de færdige produkter nede. Dermed begrænser vi vores CO2 udledning, og sikre et lavt klima-aftryk.

Produktfamilien for Dragör Circular Skincare der står på en bunke grene ved en sø.

Med vores vision som pejlemærke rykker vi os hele tiden mod flere cirkulære løsninger, for Dragör Circular Skincare vil være med til at forny tankegangen for genbrug og up-cycling via cirkularitet.

På denne måde sikre vi ikke kun kvaliteten for sund hudpleje, men også en mere miljøvenlig produktion, der anvender grøn energi, og reduceret CO2 udledning.

Produktfamilien for Dragör Circular Skincare der står på en bunke grene ved en sø.