Værdier & cirkularitet

Vi tilstræber cirkularitet på alle niveauer

Cirkulær tankegang

Vi vil være branchens bæredygtige frontløber.

Hos Dragör Circular Skincare nytænker vi branchens traditionelle fremgangsmåder. Gennem vores udvikling af produkter, valg af emballage og distribution, sørger vi hele tiden for at forny os og arbejde i overensstemmelse med udvalgte FN’s verdensmål. .

Vi designer alle vores bæredygtige produkter og processer ud fra en cirkulær tankegang, også kaldet cirkulær økonomi. Som beskrevet i dette citat:

“Den cirkulære økonomi er ideen om en industriel produktion drevet af vedvarende energi, hvor de enkelte produkter ved enden af deres livstid, enten indgår i nye processer eller uproblematisk bliver en del af klodens biologiske kredsløb” (Ref. Emil Urhammer, Økologisk økonomi, AAU, DIST 2017).

Fire hudpleje produkter fra Dragör Circular Skincare ligger I en halvcirkel på jorden omgivet af strå.

Nytænkning

For Dragör Circular Skincare betyder det, at for at opnå cirkulær økonomi skal cirkularitet tænkes ind i design af både vores emballage og indhold. Ved at designe cirkulært søger vi at eliminere affalds- og forureningsproblematikker. Derved løber man i princippet aldrig tør for råstoffer, fordi alt er designet til enten at kunne genanvendes gennem eller dyrkes på ny. Såkaldt ‘affald’ bliver således ikke affald, men ressourcer der kan indgå i nye produkter.

Vores ambition er altid at favne hele produktets værdikæde, nytænke produktionen af hudplejeprodukter og tænke i cirkulære løsninger, hvor det er muligt. Dvs. træffe netop det valg, der i situationen er det mest bæredygtige. Vel at mærke uden at gå på kompromis med kvalitet og brugeroplevelse.

Upcycling af råvarer

Vi vil give dig luksus i din hverdag. Med en løsning som er bæredygtig, gennemskuelig og helt igennem en god oplevelse. Og så stræber vi efter at gøre det bedre og bedre i takt med, at nye muligheder udvikles, altid i overensstemmelse med FN’s verdensmål om at forbedre miljøet, give lige sundhedsforhold for alle og reducere klima forandringer.

Dette gør vi blandt andet gennem upcycling, hvor spildprodukter såsom gamle fiskenet omdannes til brugbar emballage for vores produkter – det er sikkert for dig som forbruger og godt for miljøet.

To kvinder sidder på en bænk ved stranden og griner sammen-Dragôr Circular SKincare.

Genbrug og sidestrømme

Dragör Circular Skincare er blandt de første i Danmark, som arbejder ud fra en vision om, at alle ressourcer bør være del af et cirkulært kredsløb, så de kan bruges igen og igen.

Vi er inspireret af, at fødevarebranchen tager en del cirkulære tiltag. F.eks. bliver sidestrømme fra primær produktion, som før var affald, brugt i nye sammenhænge for at gøre industrien mere bæredygtig.

Vi er allerede godt på vej med vores emballage, som er lavet af genanvendt fiskenet. Den har sit eget cirkulære kredsløb, og ender derfor ikke som affald i naturen. Vi anvender enten genbrugsvenlig- eller FSC-certificeret pap og papir til forsendelse og trykt materiale, så som vores visitkort

Vi anvender fornybare, bionedbrydelige råvarer og ingredienser, som ikke forurener, hvis de ender i naturen -f.eks. gennem vaskevandet.

Vi glæder os til at introducere andre gode eksempler på cirkulær økonomi- bl.a. med nye spændende aktive ingredienser fra upcycling af kaffegrums og konsistensgivere fra restfrugt til juiceproduktion. Vores mål er at 75% af råvarerne skal komme fra sidestrømme i fødevareindustrien.

I takt med at nye teknologier udvikles til at udnytte andre sidestrømme, vil Dragör Circular Skincare introducere nye cirkulære løsninger. Det vil vi gerne forpligte os til.

Strandnatur mols, dragor skincare

Produktkriterier

Dragör Skincares fire vigtigste kriterier for produkterne er:

  • De skal virke på huden
  • Indholdet er 100 % naturligt
  • Bæredygtighed er afgørende i alle de valg vi træffer
  • Reduceret klimaaftryk.

Dragör Skincare leverer hverdagens luksus med omtanke for velvære, dit aftryk på klimaet og generelt på vores miljø.

Fire hudpleje produkter fra Dragör Circular Skincare ligger I en halvcirkel på jorden omgivet af strå.
To kvinder sidder på en bænk ved stranden og griner sammen-Dragôr Circular SKincare.
Strandnatur mols, dragor skincare

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig og cirkulær udvikling er et fælles ansvar.

Hos Dragör arbejder vi aktivt med  4 af de 17 verdensmål.

FNs verdensmaal logo, dragor skincare

Vi laver produkter, som ikke udsætter brugeren for skadelige kemikalier, og derved heller ikke forurener vores jord og vandmiljø.

Ved brug af økologiske og naturlige ingredienser udledes ingen forurenende stoffer til vores grundvand. Ved at producere i Danmark sikrer vi, at spildevand er rent, hvilket er væsentlig for genanvendelse.

Ved at bruge genanvendt plast reduceres affaldsmængden og CO2-udledningen. Produktion i Danmark anvender primært grøn energi og fortager affaldssortering. Vores cirkulære tilgang til produktionen begrænser ressourceforbruget,  og ved at informere om hvad, vi gør, og hvorfor er vi med til at fremme en bæredygtig adfærd.

Vores emballage af genanvendt fiskenet er med til at reducere havaffald og fremme et sundt økosystem.