Værdier & cirkularitet

Vi tilstræber cirkularitet på alle niveauer

Cirkulær tankegang 

Dragör Skincare vil være branchens bæredygtige frontløber.

Vi nytænker branchens traditionelle fremgangsmåder ved udvikling af produkter, valg af emballage og distribution.

Vi designer vores bæredygtige produkter og processer ud fra en cirkulær tankegang, også kaldet cirkulær økonomi, som beskrevet i følgende citat:

“Den cirkulære økonomi er ideen om en industriel produktion drevet af vedvarende energi, hvor de enkelte produkter ved enden af deres livstid, enten indgår i nye processer eller uproblematisk bliver en del af klodens biologiske kredsløb” (Ref. Emil Urhammer, Økologisk økonomi, AAU, DIST 2017).

Nytænkning

For Dragör Skincare betyder det, at cirkularitet indtænkes i design af både emballage og indhold. Ved at designe cirkulært søger vi at eliminere affalds- og forureningsproblematikker. Derved løber man i princippet aldrig tør for råstoffer, fordi alt er designet til enten at kunne genanvendes eller gendyrkes. ‘Affald’ er således egentlig ikke affald, men ressourcer der kan indgå i produktion af nye produkter.

Vores ambition er altid at favne hele produktets værdikæde, nytænke produktionen af hudplejeprodukter og tænke cirkulære løsninger, hvor det er muligt. Dvs. træffe netop det valg, der i situationen er det mest bæredygtige. Vel at mærke uden at gå på kompromis med kvalitet og brugeroplevelse.

 

Bæredygtighed

Vi gør gerne en ekstra indsats for at give dig et reelt, bæredygtigt valg, når det drejer sig om dine hudplejeprodukter.

Vi vil give dig luksus i din hverdag, som er bæredygtig, gennemskuelig og helt igennem en god oplevelse. Og så stræber vi efter at gøre det bedre og bedre i takt med, at nye muligheder udvikles.

 

Genbrug og sidestrømme

Dragör Skincare er blandt de første i Danmark, som arbejder ud fra cirkulære principper med en vision om, at alle ressourcer er en del af et cirkulært kredsløb, så de kan bruges igen og igen.

Vi er inspireret af, at fødevarebranchen tager en del cirkulære tiltag. F.eks. bliver sidestrømme fra primær produktion, som før var affald, brugt i nye sammenhænge for at gøre industrien mere bæredygtig.

Vi er allerede godt på vej med vores emballage, som er lavet af genanvendt fiskenet. Emballagen har sit eget cirkulære kredsløb og ender derfor ikke som affald i naturen. Vi anvender genbrugs- eller FSC-certificeret pap og papir til forsendelse.

Vi anvender fornybare, bionedbrydelige råvarer og ingredienser, som ikke forurener, hvis de ender i naturen – f.eks. med vaskevandet.

Vi glæder os til at introducere andre gode eksempler – bl.a. nye spændende aktive ingredienser fra up-cyclet kaffegrums og konsistensgivere fra restfrugt fra juiceproduktion. Vores mål er at 75% af råvarerne skal komme fra fødevarersidestrømme.

I takt med at nye teknologier udvikles til at udnytte andre sidestrømme, så vil Dragör Skincare introducere nye cirkulære løsninger – det vil vi gerne forpligte os til.

 

Produktkriterier

Dragör Skincares fire vigtigste kriterier for produkterne er:

  • Produkterne virker på huden
  • Indholdet er 100 % naturligt
  • Bæredygtighed er afgørende i alle de valg vi træffer
  • Reduceret klimaaftryk er vigtig for de endelige beslutninger

Dragör Skincare leverer hverdagens luksus med omtanke for velvære og dit aftryk på klimaet og generelt på vores miljø.

to kvinder gaar tur på stranden med hund, dragor skincare
Strandnatur mols, dragor skincare

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig og cirkulær udvikling er et fælles ansvar. Dragör Skincare arbejder aktivt med  4 af de 17 verdensmål.

Vi laver produkter, som ikke udsætter brugeren for skadelige kemikalier, og derved heller ikke forurener vores jord og vandmiljø.

Ved brug af økologiske og naturlige ingredienser udledes ingen forurenende stoffer til vores grundvand. Ved at producere i Danmark sikrer vi, at spildevand er rent, hvilket er væsentlig for genanvendelse.

Ved at bruge genanvendt plast reduceres affaldsmængden og CO2-udledningen. Produktion i Danmark anvender primært grøn energi og fortager affaldssortering. Vores cirkulære tilgang til produktionen begrænser ressourceforbruget,  og ved at informere om hvad, vi gør, og hvorfor er vi med til at fremme en bæredygtig adfærd.

Vores emballage af genanvendt fiskenet er med til at reducere havaffald og fremme et sundt økosystem.

blomstermark, dragor skincare