Produktion & cirkularitet

– Fokus på høj kvalitet og lavt klima-aftryk

Produktion og cirkularitet

Alle vores produkter produceres i Danmark. Vi har et nært forhold til vores danske producent, som udover at sikre en høj kvalitet og ensartethed, også i vidt omfang producerer med vedvarende energi. Ved produktion i Danmark bliver transporten af de færdige produkter ganske kort.

På den måde begrænses CO2-udledningen og dermed klima-aftrykket.

vindmoeller i danmark, dragor skincare